02 sierpnia 2015

See Bloggers po raz trzeci

Najzabawniejszą rzeczą jaka spotkała mnie podczas SeeBloggers w Gdyni było to, że kiedy szliśmy z Danielem ze strefy cooking do głównego budynku, pytając po kolei kilka mijanych osób - jakiego bloga prowadzisz? Odpowiadali, że nie prowadzą bloga.

Trzecia edycja See Bloggers za nami. Dokładnie tydzień temu, 26 lipca, powoli dobiegało końcowi dwudniowe spotkanie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. To trzecie z kolei spotkanie, w którym miałam przyjemność brać udział i patrząc z perspektywy czasu, porównując każdą edycję spotkania #seebloggers, można wyciągnąć kilka wniosków. Ale po kolei...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...